Rokowania i leczenie

Rokowania

 

Toczniowe zapalenie nerek to choroba, którą da się leczyć, ale wymaga to ścisłej współpracy pacjenta z personelem medycznym. Chorzy muszą często przyjmować leki lub poddawać się leczeniu przez wiele lat. Okresowe badania kontrolne są także konieczne u pacjentów bardziej skąpoobjawowych, u których choroba jest mniej aktywna.

 

 

Leczenie

 

Toczniowe zapalenie nerek leczy się, stosując leki, które powstrzymują układ odpornościowy przed atakowaniem własnych komórek i tkanek, a także leki, które umożliwiają kontrolowanie innych objawów TRU i TZN. Leczenie może obejmować m.in.:

 

• Kortykosteroidy i leki immunosupresyjne: Leki, które powstrzymują układ odpornościowy przed atakowaniem nerek.

 

> Steroidy: Działają szybko i zmniejszają stan zapalny przez ograniczenie odpowiedzi immunologicznej.

 

> Inhibitory kalcyneuryny: Blokują aktywizację niektórych części układu odpornościowego i mogą zapobiegać stanom zapalnym oraz uszkodzeniom nerek.

 

> Chemioterapia: U niektórych pacjentów można stosować lek chemioterapeutyczny, który zmniejsza aktywność układu odpornościowego.

 

> Antymetabolity: Zmniejszają aktywność układu odpornościowego przez blokowanie enzymów.

 


• Hydroksychlorochina: To lek przeciwmalaryczny, który pomaga w regulowaniu czynności układu odpornościowego u pacjentów z toczniem.


• Przeciwciała monoklonalne: Mogą być stosowane do ograniczenia aktywności układu odpornościowego, co prowadzi do złagodzenia objawów TRU i TZN.


• Inhibitory ACE i leki z grupy ARB: Leki stosowane do kontrolowania ciśnienia tętniczego.


• Diuretyki: Leki, które pomagają organizmowi i nerkom wydalać nadmiar płynów i likwidować obrzęki. Są także skuteczne w regulowaniu ciśnienia tętniczego.


• Zmiana nawyków żywieniowych: Spożywanie mniejszej ilości soli (sodu) i białka może zmniejszyć obciążenie nerek.

 

 

Piśmiennictwo

 

1. Anders HJ, Saxena R, Zhao MH, Parodis I, Salmon JE, Mohan C. Lupus nephritis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 23;6(1):7. Doi: 10.1038/s41572-019-0141-9. PMID: 31974366.
2. Pons-Estel GJ, Alarcón GS, Scofield L, Reinlib L, Cooper GS. Understanding the epidemiology and progression of systemic lupus erythematosus. Semin Arthritis Rheum. 2010 Feb;39(4):257-68. doi: 10.1016/j.semarthrit.2008.10.007. Epub 2009 Jan 10. Review.
3. GfK Roper. (2012). Lupus Awareness Survey for the Lupus Foundation of America [Executive Summary Report]. Washington, DC.
4. Hong WANG, Yi-le REN, Jun CHANG, Luo GU, Ling-Yun SUN. A Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence of Biopsy-Proven Lupus Nephritis
Arch Rheumatol. 2018 Mar; 33(1): 17–25. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2017.6127
5. Liu CC, Kao AH, Manzi S, Ahearn JM. Biomarkers in systemic lupus erythematosus: challenges and prospects for the future. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. 2013;5(4):210–233
6. Madhok R. Systemic lupus erythematosus: lupus nephritis. BMJ Clin Evid. 2015;2015:1123. Published 2015 Dec 18.
7. Hahn BH, McMahon MA, Wilkinson A, et al. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res. 2012;64(6):797-808.
8. Emily J. Sutton, Julie E. Davidson, Ian N. Bruce. The Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) damage index: A systematic literature review. Seminars in Arthritis and Rheumatism, Volume 43, Issue 3, 2013, Pages 352-361. ISSN 0049-0172. 

You might also like

Aktywnośc fizyczna a nerki

Kuchnia dla moich nerek

Ludzie tacy jak ja