Co wywołuje toczniowe zapalenie nerek? [1, 2, 6]

Nikt tak do końca nie wie, co powoduje TRU. Nie jest też jasne, dlaczego u niektórych pacjentów z TRU rozwija się toczniowe zapalenie nerek.

 

Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania przez pacjenta z TRU na TZN. Występowanie jednego lub więcej z tych czynników ryzyka nie oznacza, że u pacjenta na pewno rozwinie się choroba, ale ryzyko jest w takim przypadku większe.

 

Czynniki ryzyka TRU i toczniowego zapalenia nerek to m.in.:

DNA_LINE_BLUE_SMALL.png

Czynniki genetyczne

PEOPLE_1_LINE_BLUE_SMALL.png

Płeć

PEOPLE_2_LINE_BLUE_SMALL.png

Rasa lub pochodzenie etniczne

WORLD_LINE_BLUE_SMALL.png

Czynniki środowiskowe

• Czynniki genetyczne: Prawdopodobieństwo wystąpienia TRU i TZN jest większe u osób ze zmianami niektórych genów. Zidentyfikowano ponad 80 genów, które wiąże się z występowaniem TRU.
 

• Płeć: Kobiety są od 8 do 15 razy bardziej narażone na zachorowanie na TRU niż mężczyźni, a także są ogólnie bardziej narażone na występowanie chorób autoimmunologicznych.
 

• Rasa lub pochodzenie etniczne: Osoby rasy czarnej, pochodzenia latynoskiego lub azjatyckiego są 2 do 3 razy bardziej narażone na TRU i częściej umierają z powodu TZN niż osoby rasy białej.
 

• Czynniki środowiskowe: Ryzyko rozwoju TRU i TZN jest wyższe u osób, które palą tytoń, są narażone na działanie określonych substancji chemicznych (w tym pestycydów) lub przeszły pewne rodzaje zakażeń.

 

 

 

Piśmiennictwo

 

1. Anders HJ, Saxena R, Zhao MH, Parodis I, Salmon JE, Mohan C. Lupus nephritis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 23;6(1):7. Doi: 10.1038/s41572-019-0141-9. PMID: 31974366.
2. Pons-Estel GJ, Alarcón GS, Scofield L, Reinlib L, Cooper GS. Understanding the epidemiology and progression of systemic lupus erythematosus. Semin Arthritis Rheum. 2010 Feb;39(4):257-68. doi: 10.1016/j.semarthrit.2008.10.007. Epub 2009 Jan 10. Review.
3. GfK Roper. (2012). Lupus Awareness Survey for the Lupus Foundation of America [Executive Summary Report]. Washington, DC.
4. Hong WANG, Yi-le REN, Jun CHANG, Luo GU, Ling-Yun SUN. A Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence of Biopsy-Proven Lupus Nephritis
Arch Rheumatol. 2018 Mar; 33(1): 17–25. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2017.6127
5. Liu CC, Kao AH, Manzi S, Ahearn JM. Biomarkers in systemic lupus erythematosus: challenges and prospects for the future. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. 2013;5(4):210–233
6. Madhok R. Systemic lupus erythematosus: lupus nephritis. BMJ Clin Evid. 2015;2015:1123. Published 2015 Dec 18.
7. Hahn BH, McMahon MA, Wilkinson A, et al. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res. 2012;64(6):797-808.
8. Emily J. Sutton, Julie E. Davidson, Ian N. Bruce. The Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) damage index: A systematic literature review. Seminars in Arthritis and Rheumatism, Volume 43, Issue 3, 2013, Pages 352-361. ISSN 0049-0172. 

You might also like

Aktywność fizyczna a nerki

Kuchnia dla moich nerek

Ludzie tacy jak ja

Leczenie TZN