Jakie objawy mogą u mnie wystąpić? [1, 2, 7]

Objawy toczniowego zapalenia nerek u chorych na TRU mogą być łagodne i różnią się u poszczególnych osób. Wielu chorych nie ma żadnych wyraźnych objawów, w związku z czym lekarze zlecają badania laboratoryjne, aby sprawdzić, czy u osoby z TRU rozwinęło się TZN. Badania umożliwiające wykrycie problemów z nerkami wykonuje się zwykle u wszystkich pacjentów z TRU przynajmniej co 3–6 miesięcy.

 

Oto objawy, jakie mogą występować u chorych na toczniowe zapalenie nerek:

 

• obrzęki kończyn dolnych i stóp: upośledzenie funkcji nerek może ograniczać zdolność wydalania płynów z organizmu, co prowadzi do ich zatrzymywania i obrzęków,

 

• obrzęk twarzy i dłoni,

 

• przyrost masy ciała: zatrzymywanie płynów w organizmie przekłada się też na przyrost masy ciała, który można monitorować podczas wizyt kontrolnych,

 

• uczucie zmęczenia,

 

• nadciśnienie tętnicze,

 

• ciemny lub pienisty mocz: choroba kłębuszków nerkowych oraz uszkodzenia nerek mogą doprowadzić do obecności w moczu krwi (różowe lub ciemne zabarwienie) lub białka (obecność białka w moczu może powodować jego spienienie),

 

• konieczność częstego oddawania moczu.

RAISED_HAND_LINE_BLUE_SMALL.png

Swelling

CHART_LINE_BLUE.png

Weight gain

PERSON_QUESTIONMARK_LINE_BLUE_SMALL.png

Fatigue

BLADDER_LINE_BLUESMALL.png

Increased need to pee

DROP_LINE_BLUE.png

Dark or foamy pee

CIRCULATION_ALERT_LINE_BLUE_SMALL.png

High blood pressure

Jak djagnozuje sie toczniowe zapalenie nerek? [1, 2, 7]

Pacjenci z rozpoznanym TRU powinni się zgłosić do lekarza na pełne badanie przedmiotowe oraz wykonać pewne badania laboratoryjne, które pomogą w wykryciu ewentualnego TZN.

  Badanie moczu
Badania moczu na obecnośc białka i krwi:
Wyniki badań laboratoryjnych moczu pacjentów z TZN mogą wskazywać na różne stopnie nasilenia choroby, od „utajonego” TZN (prawidłowe wyniki badania moczu, prawidłowa czynność nerek oraz brak białkomoczu) po ciężki białkomocz i zespół nerczycowy.
Zespół nerczycowy to stan, w którym ze względu na uszkodzenie nerek organizm traci z moczem bardzo duże ilości białka (ponad 3,5 g na dobę), które są wykrywalne w próbce moczu pacjenta.
U większości chorych na TZN zwykle występuje jednak łagodna postać białkomoczu i/lub krwiomoczu. 
Badanie stosunku białka do kreatyniny w moczu:

For this test, the patient needs to collect all the urine they produce for 24 hours. Then the lab measures the amount of protein present in the sample and the amount of creatinine present. Creatinine is a waste product from activities of muscle fibers, and is normally filtered and removed from the blood by the 

Stosunek tych dwóch substancji obecnych w moczu daje dość dobry pogląd na funkcję nerek i może pomóc w rozpoznaniu TZN.


Z praktycznych względów w wielu ośrodkach diagnostycznych zastąpiono oznaczanie ilości białka w dobowej zbiórce moczu badaniem stosunku białka do kreatyniny w próbce moczu pobranej wcześnie rano lub w dowolnym czasie w ciągu doby. Mimo że ta metoda może być prostsza, może też być mniej precyzyjna niż dobowa zbiórka moczu. W niektórych przypadkach konieczna jest więc również dobowa zbiórka moczu.

 

Zgodnie z kryteriami klasyfikacji grupy Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) z 2012 r. [8] stopień uszkodzenia nerek u pacjentów z TRU określa się na podstawie stosunku białka do kreatyniny w moczu lub dobowego wydalania białka z moczem w wysokości 0,5 g na dobę lub na podstawie obecności wałeczków czerwonokrwinkowych w osadzie moczu.

No filter results

  Badania krwi
Stężenie kreatyniny w surowicy

Poziom kreatyniny krążącej we krwi jest wskaźnikiem czynności nerek. Kreatynina to produkt uboczny przemiany materii we włóknach mięśniowych, który w normalnych warunkach jest filtrowany i usuwany z organizmu przez nerki. Kiedy pogarsza się stan nerek, poziom kreatyniny w surowicy wzrasta. 

Poziom kreatyniny w surowicy służy również do obliczania wskaźnika eGFR.

Szacunkowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR)

Szacunkowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR):  

Na podstawie danych dotyczących stężenia kreatyniny we krwi, a także wieku, masy ciała oraz płci, lekarz oblicza dla pacjenta wskaźnik eGFR. 

Wskaźnik eGFR jest często wykorzystywany do oceny czynności nerek. Pozwala też monitorować postęp choroby i odpowiednio zaplanować leczenie. 

Wartość wskaźnika eGFR maleje w miarę progresji toczniowego zapalenia nerek: niższa wartość wskaźnika eGFR oznacza, że uszkodzenie nerek jest poważniejsze, a ich czynność – bardziej upośledzona.

Wskaźnik eGFR można również obliczyć na podstawie stężenia innego białka, zwanego cystatyną C.

Inne badania krwi

U pacjentów wykonuje się także regularne badania krwi, w tym morfologię, badania stężenia cholesterolu i białka, próby wątrobowe oraz oznaczenie stężenia niektórych leków. Mogą też być u nich przeprowadzane badania w kierunku obecności przeciwciał i innych markerów chorobowych. Występują one u pacjentów z TRU i wskazują na zaangażowanie układu odporności w mechanizm chorobowy.

No filter results

Biopsja nerek

 

Biopsja nerek polega na pobraniu próbki tkanki z jednej lub obu nerek za pomocą specjalnej igły, a następnie na jej analizie pod mikroskopem. Jest to najbardziej wiarygodne badanie stosowane do rozpoznawania i potwierdzania toczniowego zapalenia nerek u pacjentów z TRU. Pomaga ono przy tym wykryć TZN u pacjentów bezobjawowych, których wyniki badań laboratoryjnych są prawidłowe.

 

Wyniki biopsji nerek informują o stopniu lub nasileniu stanu zapalnego tego narządu, co bezpośrednio odzwierciedla ciężkość choroby.

 

Badanie dostarcza niezwykle ważnych informacji na temat rokowań oraz strategii dalszego leczenia pacjenta i pomaga odróżnić TZN od innych chorób autoimmunologicznych, które także mogą uszkadzać nerki.

 

Biopsję nerek zaleca się również w przypadku utrzymującego się białkomoczu, przy ilości białka wydalanego z moczem powyżej 0,5 g dziennie. [1]

 

 

 

Badania kontrolne i przesiewowe

 

Pacjenci z TRU powinni często poddawać się badaniom kontrolnym i przesiewowym.

 

W czasie wizyt kontrolnych należy uwzględnić występowanie u nich objawów przedmiotowych i podmiotowych TZN. Należy wykonywać badania objętości płynów w ustroju, ciśnienia tętniczego, moczu i krwi w kierunku obecności białkomoczu oraz w celu oceny czynności nerek. [1]

 

 

 

Piśmiennictwo

 

1. Anders HJ, Saxena R, Zhao MH, Parodis I, Salmon JE, Mohan C. Lupus nephritis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 23;6(1):7. Doi: 10.1038/s41572-019-0141-9. PMID: 31974366.
2. Pons-Estel GJ, Alarcón GS, Scofield L, Reinlib L, Cooper GS. Understanding the epidemiology and progression of systemic lupus erythematosus. Semin Arthritis Rheum. 2010 Feb;39(4):257-68. doi: 10.1016/j.semarthrit.2008.10.007. Epub 2009 Jan 10. Review.
3. GfK Roper. (2012). Lupus Awareness Survey for the Lupus Foundation of America [Executive Summary Report]. Washington, DC.
4. Hong WANG, Yi-le REN, Jun CHANG, Luo GU, Ling-Yun SUN. A Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence of Biopsy-Proven Lupus Nephritis
Arch Rheumatol. 2018 Mar; 33(1): 17–25. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2017.6127
5. Liu CC, Kao AH, Manzi S, Ahearn JM. Biomarkers in systemic lupus erythematosus: challenges and prospects for the future. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. 2013;5(4):210–233
6. Madhok R. Systemic lupus erythematosus: lupus nephritis. BMJ Clin Evid. 2015;2015:1123. Published 2015 Dec 18.
7. Hahn BH, McMahon MA, Wilkinson A, et al. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res. 2012;64(6):797-808.
8. Emily J. Sutton, Julie E. Davidson, Ian N. Bruce. The Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) damage index: A systematic literature review. Seminars in Arthritis and Rheumatism, Volume 43, Issue 3, 2013, Pages 352-361. ISSN 0049-0172. 

You might also like

Aktywnośc fizyczna a nerki

Kuchnia dla moich nerek

Ludzie tacy jak ja

Leczenie TZN